Tipy profesionálům a nejčastější problémy s laky
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  • Kategorie blogu
Novinky
13.04.2023
Zahradní nábytek chce po zimě zpět svůj svěží vzhled
Váš zahradní nábytek má možná šedý vzhled vlivem působení vody z povětrnostních srážek a nemá už tak příjemně hladký povrch jako dřív. Připravte ho ... číst celé
30.07.2022
Vítáme Vás
Jsme rádi, že jste naštívili naše stránky! ☺   Pokud byste na nich něčemu nerozuměli, nebo se chtěli na něco zeptat, můžete nás kontaktovat na e-mai... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
03.04.2023
Renovace zahradního nábytku z tvrdého dřeva
Čistič Teak-Reiniger a olej Teaköl se používají k čištění a ošetřování surových (nový nábytek) i olejovaných tvrdých dřev. Čistič i olej jsou spolu op... číst celé
03.04.2023
Renovace pivního párty setu
Přicházejí teplé jarní dny a s nimi chuť posadit se k dobrému pivu nebo k jídlu a pití venku. Můžeme však naše hosty posadit na tak opotřebované lavic... číst celé
05.01.2023
Jakým nátěrem ošetřit dřevo dubu v exteriéru
Článek kolektivu autorů pojednává o aplikaci povrchových úprav na dubové dřevo vystavené v exteriéru. Jedná se o problematickou dřevinu vzhledem k neh... číst celé
Zobrazit všechny články
  1. Úvod
  2. Blog
  3. Tipy profesionálům a nejčastější problémy s laky
10.10.2019
Komentáře (0)

Tipy profesionálům a nejčastější problémy s laky

CLOU  Tipy profesionálům

Problém:

    1. Tvoření puchýřů
    2. Tvoření prasklin
    3. Zbělání
    4. Odlišnost barevných odstínů
        4.1. Při moření
        4.2. Při lakování krycím lakem
    5. Nedostatečné zasychání (brousitelnost, tvrdost)
    6. Neuspokojivý průběh


1. Tvoření puchýřů

1.1. Příčiny

Při stříkání laků nitro, DDS, DD a CLOUCRYL:
    a) Příliš malý odstup pistole od stříkaného předmětu.
    b) Příliš chladný lakový materiál (příliš vysoká viskozita laku).
    c) Stříkací tlak je příliš vysoký nebo příliš nízký.
    d) Výskyt vody v laku na bázi organických rozpouštědel.
    e) Bylo použito nesprávné ředidlo.

Při schnutí:
    f) Příliš chladný stříkaný předmět v teplém pracovním prostředí.
    g) Průvan v průběhu stříkání a po nástřiku, z toho plyne h)
    h) Předčasné vytvoření lakového filmu dříve než vytěkalo pomalé rozpouštědlo, tím se mohou místy vytvořit vzduchové puchýřky uzavřené lakovým filmem.
    i) Příliš vysoká vlhkost dřeva.
    j) Příliš krátká doba schnutí mezi jednotlivými nánosy.
    k) Příliš tlustá vrstva lakového nánosu.
    l) Bylo použito nesprávné tvrdidlo do laku.
    m) Byly na sebe použity navzájem nekompatibilní druhy laků.

1.2. Odstranění

a) - e)  Ještě mokrou plochu přestříkejte ředidlem předepsaným k použitému laku, případně se  zpožďovačem schnutí CLOU Verzögerer. Puchýřky se rozplynou a zmizí eventuálně ještě v průběhu stříkání. Bude asi potřebné po dokonalém zaschnutí provést mezibrus a lakovat ještě jednou.

f) – k)  Jako je popsáno v předchozím odstavci. 
      Jestliže se chyby objevují pravidelně, je možné přidat odvzdušňovací ředidlo do laku.

l) Je-li to možné, předepsaným ředidlem k laku odmyjte nesprávně natvrzený lak.

1.3 Opatření

a) – e)   Sledujte všechny důležité body uvedené v kapitole 1.1. Příčiny.
d) Pokuste se odloučit vodu z laku na odlučovači vody v zařízení ke stlačení vzduchu.
e) Sledujte návod k použití.

f) – i)   Kontrolujte vlhkost dřeva, rychlost odváděného i přiváděného vzduchu, teplotu laku, viskozitu, teplotu objektu ke stříkání, teplotu a relativní vlhkost okolního vzduchu.

j) – m)  Pozorně dodržujte návod k použití.

 

2. Tvoření trhlin

2.1.  Příčiny

    a) Není dodržen předepsaný mísicí poměr laku a tvrdidla, případně jste zapomněli přidat správné množství přidávaného tvrdidla do laku (např. CLOUCRYL).
    b) Příliš tlustý lakový nános. 
    c) Příliš tence nastříkaný nedostatečný vrchní lak na mastném základu.
    d) Příliš vysoká vlhkost dřeva, která může vlivem následného vysychání vést ke vzniku trhlinek v lakové vrstvě.
    e) Příliš nízká vlhkost dřeva, která se zvýší vlivem vyšší vlhkosti vzduchu v okolí, což může vést ke vzniku trhlin v lakové vrstvě.
    f) Podélné trhliny v dýze, které probíhají dlouze ve směru vláken dřeva, se většinou viditelně projeví až po delším čase po nalakování.
    g) Při nedostatečném izolování MDF desky na rovných i profilovaných plochách, v oblasti hran.

2.2. Odstranění

a)– c)  Přebroušení, případně odbroušení a nové lakování.

d) – f)   Lakovou vrstvu odbruste až na surové dřevo (nelze použít u MDF desek). Potom silně naředěným základem (nebo případně lakem) uzavřete trhliny ve dřevě a tím znemožníte další pracování dřeva.

g)  Opravení trhlin na MDF desce není možné.

2.3. Opatření

a)-c)  Dodržujte přesně předepsané množství tvrdidla přidaného do laku, nanášené množství a podmínky schnutí.

d)-e)  Sledujte vlhkost vzduchu a teplotu dřeva i laku.

f) Vybírejte dýhu tak, abyste nezpracovávali nekvalitní nebo poškozenou dýhu. Vyvarujte se chyb při dýhování.

g) Sledujte pokyny výrobce MDF desky.


3. Zbělání u nitro a nitrokombinačních laků

3.1 Příčiny

    a) Použití nevhodného ředidla.
    b) Podkladový materiál byl ještě vlhký (po moření).
    c) Lak nebo nosný materiál byl příliš chladný.
    d) Při vysoké vlhkosti vzduchu může dojít na rozhraní lak/vzduch k vyloučení pojiv z laku a tím k obávanému zbělání, zvláště tehdy, když lak obsahuje více rozpouštědel s nízkým bodem varu (tzv. ředidlová chladnost).
    e) Nosný materiál byl přinesen z chladného prostoru do vyhřáté stříkací kabiny a hned lakován.
    f) Do prostoru stříkání je přiváděn silný, chladný přisávaný vzduch (průvan).

3.2. Odstranění

a)-f)  - Na zbělaný povrch naneste stříkáním rovnoměrně v normální tloušťce odstraňovač šedi CLOU Grauentferner (postupujte podle návodu k výrobku) nebo
         - plochu přestříkejte ještě jednou stejným lakem přiředěným trochou (asi 10%) zpožďovače schnutí CLOU Verzögerer.

Přestříkání plochy pouze čistým zpožďovačem schnutí lze provést jen v případě, že máte v úmyslu ponechat plochy delší čas k úplnému proschnutí.

3.3. Opatření

a)–f)
Kontrolujte relativní vlhkost vzduchu, vlhkost dřeva a také rychlost přiváděného i odváděného vzduchu.
Nosný materiál (např. namořený povrch) musí být suchý.

d) Při vysoké vlhkosti vzduchu je dobré vždy doplnit ředidlo CLOU Zelluloselack-Verdünnung Nr.790 přídavkem asi 10% zpožďovače schnutí CLOU Verzögerer.

 

4. Odlišnost barevných odstínů

4.1. Rozdíly v odstínu při moření

4.1.1.  Příčiny

    a) Při namoření objektu, kde je umístěno masivní dřevo vedle dýhy stejné dřeviny, dojde zpravidla k rozdílu v odstínu namořené plochy.
    b) U dýhy řezané z různých kmenů nebo u dýhy různého původu (různé provenience).
    c) Při rozdílném broušení surového dřeva před mořením.
    d) Před odebráním mořidla nebyl obsah celého balení řádně promíchán.
    e) Mořidlo bylo naneseno v různých tloušťkách vrstvy (podle způsobu aplikace).
    f) Konečně platný odstín mořené plochy změnilo přelakování zvoleným lakem (konečný vzhled ovlivňuje i stupeň lesku nebo matu)

4.1.2. Odstranění

a) – e)   Jestliže to odstín dovolí, je možné trochu sjednotit odstín použitím patinovacích barev.

4.1.3. Opatření

a) – b)   Dbejte na výběr dýhy a výběr dřeva, věnujte pozornost broušení.
c) – f)    Při zpracování dodržujte návod.

Stále provádějte zkoušky moření a lakování!

4.2. Rozdíly v odstínu při lakování barevným krycím lakem

4.2.1. Příčiny

    a) Nebyl správně dodržen technologický postup.
    b) Krycí lak nebyl před použitím dostatečně rozmíchán .
    c) Krycí lak byl aplikován v různých tloušťkách.
    d) Byly použity různé bezbarvé laky (různé druhy laku nebo stupně lesku).
    e) Místy (částečně) došlo k probroušení základu.

4.2.2. Odstranění

a)– e)  Přebroušení, případně odbroušení a nové lakování

4.2.3. Opatření

a)– e) Dodržovat návod ke zpracování.

 

5. Nedostatečné zasychání (brousitelnost, tvrdost)

5.1 Příčiny

    a) Příliš tlustý nános.
    b) Bylo použito nevhodné ředidlo.
    c) Vzduch přiváděný v průběhu stříkání a po stříkání nánosu byl příliš chladný.
    d) Příliš vysoká vlhkost dřeva.
    e) Příliš krátká doba schnutí mezi jednotlivými nánosy.
    f) Nesprávný poměr míchání laku a tvrdidla nebo nevhodné tvrdidlo.
    g) Příliš vysoká koncentrace rozpouštědel v atmosféře sušárny lakovaných dílců.
    h) Nedostatek přiváděného a odváděného vzduchu.
    i) Nedostatek kyslíku (u systémů s oxidačním způsobem zasychání).

5.2. Odstranění

a) – e) Sušárna. Zvýšit teplotu a prodloužit dobu schnutí.
f) Chybné případy lakování vyřadit a nově nalakovat.

5.3. Opatření

a) – f)   Dodržovat návod ke zpracování.

 

6. Neuspokojivý průběh

6.1. Příčiny

    a) Lak je hustý (viskozita) nebo byl nanesen v tlusté vrstvě.
    b) Bylo použito málo ředidla nebo nevhodné ředidlo.
    c) Tlak při stříkání byl příliš nízký.
    d) Nesprávný odstup stříkací pistole od stříkaného objektu.
    e) Lak je příliš studený.
    f) Nepříznivé proudění vzduchu v lakovně nebo v sušárně v průběhu první fáze sušení.
    g) Vysoký rozdíl teplotami lakového materiálu a lakovaného předmětu.
    h) Příliš vysoká teplota okolního prostředí.

6.2. Odstranění

a)– h)  Poškozené plochy přebruste nebo odbruste a při zachování správného postupu vytvořte novou vrstvu.

6.3. Opatření

a) Dodržujte údaje uvedené v technických listech k výrobkům.
b) Používejte správné ředidlo ve správném množství.
c) Dodržujte návod ke zpracování.

e)-g) Vlhkost vzduchu a proudění vzduchu musí být stejně jako teplota laku, teplota lakovaného objektu a teplota v lakovně uzpůsobena normálnímu stavu.

h)   Individuální nastavení viskozity laku.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli
Tápete? Zavolejte.

377 441 961 pevná linka

776 052 085 mobil

CLOU Bohemia s.r.o.
IČ: 25209051 

DIČ: CZ25209051

Radyňská 16, 326 00 Plzeň
clou@clou.cz

Logo
2021 CLOU Bohemia s.r.o.