Technický benzín 700 ml | CLOU Bohemia s.r.o.
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
30.11.2021
Vítáme Vás
Jsme rádi, že jste naštívili naše stránky! ☺   Pokud byste na nich něčemu nerozuměli, nebo se chtěli na něco zeptat, můžete nás kontaktovat na e-mai... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
12.04.2022
TURBO SYSTÉM pro naolejování schodů za jediný den!
Nový CLOU MONOCARE 2K (dvousložkový) olej, to je jemný olej na dřevěné schody ve svojí nejsilnější formě. Za jediný den uděláte kompletní naolejování ... číst celé
07.03.2022
Jak natřít pergolu, plot i garážová vrata?
Úkol zněl jasně: Natřít pergolu, plot i garážová vrata! Všechno dřevěné, samozřejmě. Máme náklonnost k přirozené kráse dřeva. Jak tedy ten nátěr udělá... číst celé
07.02.2022
Na schody a podlahy máme vodou ředitelné laky!
Často zatěžované dřevěné plochy, jimiž podlahy a schody rozhodně jsou, vyžadují silnou ochranu před opotřebováním a před vnikáním vlhkosti do dřeva. číst celé
Zobrazit všechny články
  1. Úvod
  2. Ředidla a tvrdidla
  3. Technický benzín 700 ml

Technický benzín 700 ml

Benzínový čistič technický 700 ml

Benzínový technický čistič Benzínový technický čistič je určený k odmašťování a čistění, zejména při renovaci nátěrů. Benzínový technický čistič se ne... celý popis
Dostupnost
Skladem
Běžná cena
89 Kč
79 Kč
65 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:80000.096300071
Hlídat cenu / dostupnost
Kompletní specifikace

Benzínový technický čistič

Benzínový technický čistič je určený k odmašťování a čistění, zejména při renovaci nátěrů.

Benzínový technický čistič se nesmí používat k mytí pokožky! Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Vysoce hořlavá kapalina a páry.Podezření na poškození plodu v těle matky vdechování. Při požití a vniknutí do dýchacich cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jste jim. Chraňte před teplem/ jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/ aerosolů.Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ obličejový štít.

 

 

Nebezpečí

Obsahuje uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu (ES 921-024-6), toluen (203-625-9)

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste poštiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

Skladování: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Doporučená teplota při skladování je 5 až 25 °C.

Odstraňování: Odstraňte obsah/ obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

 

 

 

 

Zboží zařazeno v kategoriích
Tápete? Zavolejte.

377 441 961 pevná linka

776 052 085 mobil

CLOU Bohemia s.r.o.
IČ: 25209051 

DIČ: CZ25209051

Radyňská 16, 326 00 Plzeň
clou@clou.cz

Logo
2021 CLOU Bohemia s.r.o.