Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » Šelakové výrobky » L4 Lasur-Lack dub světlý, šelaková lazura 125 ml


        

L4 Lasur-Lack dub světlý, šelaková lazura 125 ml

L4 Lasur-Lack 0,125 ltr. dub světlý, šelaková lazura

skladem

 

Číslo produktu: 31300.00001a
běžná cena 376 Kč
naše cena bez DPH: 265 Kč
naše cena s DPH (21 %):
321 Kč

do košíku:
  ks  

Nábytkový lazurový lak vyrobený na bázi šelaku určený k oživení povrchu použitého nábytku i k novému lakování.

L4 Lasur-Lack je lazurový lak vyrobený na bázi šelaku. Používá se k osvěžení povrchu použitého nábytku, ale také k novému lakování. Snadno se zpracovává a výborně splývá s původním podkladem. Rychle zasychá a rychle prosychá. Dodá povrchu rovnoměrný, transparentně barevný, hedvábně lesklý, vodě a oděru odolný lakový film.

L4 Lasur-Lack se zpracovává neředěný. V případě potřeby ředění použijte ředidlo CLOU Verdünnung V1, použijete ho také k vyčistění štětce.

 

K dispozici je 12 mezi sebou navzájem mísitelných barevných odstínů:

0 natur bezbarvý, 1 dub světlý, 2 dub střední, 3 dub tmavý, 4 teak světlý, 5 teak tmavý, 6 ořech světlý, 7 ořech střední, 8 ořech tmavý, 9 makoré, 10 mahagon, 11 černá.

 

Při novém lakování je nutné surový, ještě nijak neopracovaný povrch dřeva nejdříve základovat rychlebrusným základem CLOU Schnellschleif-Grundierung G1. Plochy nábytku určené k oživení je třeba nejdříve dobře očistit od špíny, vosku apod. Pak tento povrch lehce přebruste papírem zrnitosti 280 a odstraňte brusný prach.

 

Před použitím lazurový lak velmi dobře promíchejte. Natírejte širokým měkkým plochým štětcem rovnoměrně plynule, ne sytě, tah vedle tahu ve směru vláken dřeva. 1 litr lazurového laku vystačí na přibližně 6 m2.

 

Technický list výrobku najdete pod tlačítkem Ke stažení.

 

Bezpečnostní informace

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí

 

 

Obsahuje butanol / butan-1-ol / 1-Methoxypropan-2-ol / isopropyl acetate

Údaje o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

H315 Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.