ředidlo pro nitrolaky 5 l
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. Ředidla a tvrdidla
 3. Ředidla
 4. ředidlo pro nitrolaky 5 l

ředidlo pro nitrolaky 5 l

Nitro-Verdünnung 790, ředidlo nitro 5,0

Ředidlo pro nitrolaky Nitro-Verdünnung 790   Nitroředidlo pro skupinu nitrolaků.   Dodává se baleních 1, 5 a 20 l       Bezpečnostní upozornění     ... celý popis
Dostupnost
Skladem
Běžná cena
1 899 Kč
1 843 Kč
1 523 Kč
bez DPH
l
Číslo produktu:00790.00000b
Hlídat cenu / dostupnost
Podobné produkty
  ředidlo pro nitrolaky 1 l
  Běžná cena 489 Kč
  441 Kč
  364 Kč bez DPH
  441 Kč
  364 Kč bez DPH
  Skladem
  l
   V2 ředidlo pro nitrolaky 250 ml
   Běžná cena 320 Kč
   272 Kč
   225 Kč bez DPH
   272 Kč
   225 Kč bez DPH
   Skladem
   ks
   Kompletní specifikace

   Ředidlo pro nitrolaky

   Nitro-Verdünnung 790

    

   Nitroředidlo pro skupinu nitrolaků.

    

   Dodává se baleních 1, 5 a 20 l

    

    

    

   Bezpečnostní upozornění

    

    

    

    

    

    

    

   Nebezpečí

    

   Obsahuje butyl-acetát / isopropyl acetate / butanol / butan-1-ol

   Údaje o nebezpečnosti

   H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

   H318-EUH066 Způsobuje vážné poškození očí. Opakovaná expozice může

   způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

   H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

   H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

   Bezpečnostní pokyny

   P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

   P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

   P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

   P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

   P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

   P243 Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

   P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

   P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

   P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

   P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

   čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

   P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

   P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

   P405 Skladujte uzamčené.

   P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.

   Ke stažení
   Zboží zařazeno v kategoriích
   Tápete? Zavolejte.

   377 441 961 pevná linka

   776 052 085 mobil

   CLOU Bohemia s.r.o.

   IČ: 25209051
   Radyňská 16, 326 00, Plzeň
   info@clou.cz

   2019 CLOU Bohemia s.r.o.
    
   Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.