Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » Ředidla » Ředidlo DD-Verdünnung TS 1 l


        

Ředidlo DD-Verdünnung TS 1 l

DD-Verdünnung TS ředidlo 1.0 pro lak DD-Treppensiegel

skladem

 

Číslo produktu: 00033.00002a
běžná cena 510 Kč
naše cena bez DPH: 358 Kč
naše cena s DPH (21 %):
433 Kč

do košíku:
  l  

Ředidlo DD-Verdünnung TS se používá pro ředění dvousložkových polyuretanových laků DD-Klarlack a DD-Treppensiegel.

 

Ředidlo DD-Verdünnung TS se používá se také k čištění použitého nářadí ihned po použití.

 

Ředidlo přidáváme vždycky až do rozmíchané směsi odměřeného množství laku a odměřeného množství příslušného tvrdidla. Použití nesprávného tvrdidla anebo nevhodného ředidla může způsobit, že laková směs bude mít nesprávný průběh zasychání s nevyhovujícími vlastnostmi lakového povrchu anebo laková směs nezaschne vůbec.

 

Dbejte přesně pokynů technických listů jednotlivých laků!

 

Technický list a informace o nebezpečnosti výrobku najdete pod tlačítkem Ke stažení.Bezpečnostní upozornění

 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí

 

Obsahuje ethoxypropylacetat / Hydrocarbons, C9-C10, alkanes, isoalkanes, ccyclics, <2% aromatics

Údaje o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.