Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » Olej na dřevo » Boots- & Yachtöl-olej na lodě 750 ml


        

Boots- & Yachtöl-olej na lodě 750 ml

Boots- & Yachtöl 0,75 olej na lodě

novinka

skladem

 

Číslo produktu: 30778.00000b
běžná cena 855 Kč
naše cena bez DPH: 583 Kč
naše cena s DPH (21 %):
705 Kč

do košíku:
  ks  

CLOU Boots- & Yachtöl

olej na lodě

Oblasti použití:

CLOU Boots- & Yachtöl se používá k nátěrům surového dřeva i k renovačním nátěrům dřeva na jachtách, sportovních lodích i lodích pro volný čas jak v interiéru tak v exteriéru. Olej je možné použít také k nátěrům silně zatěžovaných zahradních konstrukcí a zahradního nábytku.

Vlastnosti

CLOU Boots- & Yachtöl je bezbarvý speciální olej pro hloubkově impregnační nátěry, které zvyšují odolnost vodě a odolnost vlivům povětrnosti. Nátěr chrání dřevo před vysycháním a zamezuje tvorbě trhlin ve dřevě. Ošetřené plochy jsou odolné vlivům počasí, odolávají oděru a jsou odolné nápojovým alkoholům a běžným čistícím prostředkům v domácnosti. Hotový zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN EN 71, část 3 (bezpečnost dětských hraček) a normy DIN 53160 (odolnost slinám a potu)

Vydatnost

1 litr vystačí v jedné vrstvě na přibližně 10 m2 neošetřeného dřeva (podle druhu dřeva).

Příprava povrchu

Povrch dřeva musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a smoly. Zvětralé povrchy dřeva se musejí odbrousit až na únosné dřevo a odstranit prach.

Zpracování

Olej CLOU Boots- & Yachtöl před použitím dobře rozmíchejte! Olej nelze zpracovávat při teplotě nižší než 12°C. Olej naneste štětcem sytě a nechejte asi 10 minut nasávat do dřeva. Nevsáknutý přebytek oleje odeberte beze zbytku hadrem na leštění CLOU Poliertuch nebo čistým bavlněných hadrem, tím zamezíte vzniku dolepujících míst na olejovaném povrchu.

Údržba a ošetřování

CLOU Boots- & Yachtöl nařeďte asi 10-20% ředidla CLOU EV-Verdünnung. Měkkým čistým hadrem naneste takto naředěný olej 1-2x tence a rovnoměrně ve směru vláken dřeva a po asi 10 minutách všechen nevsáknutý přebytek oleje odeberte beze zbytku hadrem na leštění CLOU Poliertuch nebo čistým bavlněným hadrem.

Pozor!

Olejem nasycené použité hadry mohou mít sklon ke samovznícení. Použité hadry zabezpečte proti možnému samovznícení namočením do vody a rozprostřené je na volném prostranství nechejte vyschnout nebo obstarejte jejich likvidaci.

Schnutí

Na opracovaných olejovaných plochách lze po asi 12 hodinách pokračovat s dalším krokem povrchové úpravy, pro plné zatížení bude plocha vytvrzená asi po 1 týdnu.

Ředění a čištění nářadí

Olej není potřebné ředit. Použité nářadí a štětce nenechejte zaschnout, ale hned po použití je očistěte. Je vhodné pouze ředidlo CLOU EV-Verdünnung.

Skladování

Skladujte v suchu a chladu. Chraňte před mrazem. Minimální trvanlivost je v originálně uzavřeném balení nejméně 5 roků od data výroby. Načaté balení po odebrání oleje vzduchotěsně uzavřete.

Likvidace

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

Obaly s tekutými zbytky předávejte na sběrné místo starých laků (číslo odpadu 080111).

 

Technický list výrobku naleznete pod tlačítkem Ke stažení.

 

Bezpečnostní upozornění

 

 

 

 

 

 

Varování

 

Údaje o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Bezpečnostní pokyny

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

P243 Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.

 

UN 1263 barvy. Obsahuje uhlovodíky C9-C11, n-alkany, cyklické sloučeniny, < 2% aromatické


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.