Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » Oleje na dřevo » Hartöl Plus tvrdý olej na dřevo se zvýšenou odolností 1 l


        

Hartöl Plus tvrdý olej na dřevo se zvýšenou odolností 1 l

Hartöl Plus 1,0 l tvrdý olej na dřevo se zvýš. odolností

novinka

skladem

 

Číslo produktu: 00758.00000a
běžná cena 1 129 Kč
naše cena bez DPH: 801 Kč
naše cena s DPH (21 %):
969 Kč

do košíku:
  ks  

CLOU Hartöl Plus

tvrdý olej na dřevo se zvýšenou odolností

 

Charakteristika

Vysoce zatížitelný přírodní olej

- působí impregnačně do hloubky dřeva

- vytvrzuje povrch dřeva

- zachovává otevřené póry, vytváří paropropustnou ochranu proti vodě a špíně

- hezky zvýrazní kresbu dřeva

 

Olej CLOU Hartöl Plus dodá surovému dřevěnému povrchu ve vnitřním prostředí odolný, vodě vzdorný ochranný film, který je odolný také mnohým chemikáliím. CLOU Hartöl Plus zasychá tvrdý a nelepivý. Je vhodný také k povrchové úpravě dětského nábytku a také podlah, stejně tak i k jejich dalšímu ošetřování.

CLOU Hartöl Plus je k dispozici v bezbarvém provedení.

Povrch opatřený olejem CLOU Hartöl Plus splňuje ustanovení normy DIN EN 71, díl 3 (migrace sledovaných částic) a je vhodný pro dětské hračky a vyhovuje požadavkům normy DIN 53160 (odolnost slinám a potu).

 

Použití

CLOU Hartöl Plus se používá pro všechny silně zatěžované povrchy dřeva ve vnitřním prostředí, např. na schody, podlahy, nábytek, pracovní desky, dřevěné stropy v koupelnách, stropní a stěnové obklady, používá se k renovaci dřevěných podlah, dřevěných dlažeb a průmyslových dřevěných podlah. Je vhodný k použití na všechna měkká i tvrdá dřeva včetně exotických užitkových dřevin, jak na masivní dřevo tak i na dýhu. Ošetřuje a oživuje už dříve olejované plochy. Na plochy, které byly už dříve opatřeny voskem, nelze už použít olej.

Silně zatížené plochy, jako jsou např. podlahy, zvláště takové, které se čistí vlhkým způsobem, je potřebné čas od času opět naolejovat.

 

Vydatnost

Nanášené množství (g/m2): válečkem 80 g/m2, štětcem 60 g/m2 , nádobkovou pistolí 80 g/m2, tampónem 40 g/m2

Vydatnost (m2 /litr) 1 litr vystačí v jedné vrstvě na: válečkem 10 m2, štětcem 15 m2, nádobkovou pistolí 10 m2, tampónem 20 m2, vydatnost závisí také na druhu dřeva.

 

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte. Zpracovávejte pouze v suchém a teplém prostředí. Zpracovávat lze válečkem, měkkým plochým štětcem, stříkáním nebo tampónem.

Viskozita ke zpracování: olej je připravený k přímému použití, hustota ~ 0,881 g/cm3

 

Schnutí

(při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)

k dalšímu opracování: 12-24 hodin

ke stohování: 2-3 dny

 

Čištění

Použité nářadí ihned po použití očistěte ředidlem CLOURETHAN-Verdünnung nebo terpentýnem.

 

Skladování a likvidace

V dobře uzavřených originálních obalech v chladu a suchu, chraňte před mrazem. Minimální trvanlivost v originálně uzavřených obalech je 3 roky.

Tekuté zbytky se musejí likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s úředními předpisy, doporučené klíčové číslo odpadu je 08 01 11, jeho konečné stanovení musí odpovídat regionálním předpisům. Vyschlé zbytky se mohou likvidovat spolu s domovním odpadem.

 

Bezpečnostní pokyny

 

Stříkání je možné pouze ve vodních kabinách. Stříkací mlha se musí průběžně odstraňovat, aby se zamezilo vznícení prachu. Je zakázáno zpracovávat ve stříkací kabině olej spolu s nitrolaky, protože zbytky nitrolaků způsobují nebezpečí samovznícení. Použité hadry zabezpečte proti možnému samovznícení namočením do vody a obstarejte jejich likvidaci. Výrobek CLOU Hartöl Plus není nebezpečný samovznícením.

 

Návod k práci

 

Plochy určené k opracování musejí být absolutně suché, zbavené špíny, oleje, tuku a brusného prachu. Povrch dřeva pečlivě obruste brusivem zrnitosti 150 (podlaha) až 220 (nábytek) a odstraňte brusný prach. U dřevin bohatých na třísloviny a na barviva se doporučuje provést zkušební nátěr. Objekt a pracoviště musí mít teplotu alespoň 15°C, vlhkost dřeva 8-12%. Před použitím dobře rozmíchejte. Broušení a nanášení oleje provádějte vždy ve směru vláken dřeva. K dosažení odolného povrchu je potřebné nanášet olej tence a rovnoměrně. Nanášení oleje opakujte podle požadavků na odolnost povrchu a podle savosti dřeva. V jednom dni vždy proveďte jen jeden nános. Obal po odebrání vždy dobře uzavřete.

 

Aplikační metody

a) Nanášení tampónem (bavlněný hadr):

Olej nanášejte tence, ale ne příliš hubeně, olej silně vmasírujte do dřeva.

b) Nanášení pistolí nebo štětcem:

Po 20-30 minutách nevsáknutý olej odeberte hadrem, který nepouští nitky, nebo zaleštěte strojem s PAD kotoučem až do sucha.

c) Nanášení válečkem (na podlahy):

Olej naneste mohérovým válečkem (4 mm vlákno). Po 15-30 minutách nevsáknutý olej setřete hadrem upnutým do podlahářské svěrky nebo stěrkou. Potom plochu zaleštěte leštícím PAD kotoučem nebo filcovým kotoučem a po době schnutí 12-24 hodin nános opakujte.

Při žádné aplikační metodě nesmí zůstat na povrchu dřeva viditelně stát mokrý olej!

 

Schnutí

(při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Před nanášením další vrstvy po schnutí 12-24 hodin proveďte hladký mezibrus brusivem zrnitosti 240-320.

 

Zvláštní pokyny

V průběhu nanášení a schnutí dostatečně větrejte.

Pozor při nanášení oleje do vnitřku skříní a zásuvek. Z důvodu omezeného přístupu kyslíku a denního světla může dojít ke zpomalení schnutí oleje, které se může projevit dlouhotrvajícím zápachem po lněném oleji v těchto uzavřených prostorech.

Pro barevné úpravy podlah lze použít olej CLOU Hartöl Plus v kombinaci s mořidly CLOU UHB Universal-Holzbeize nebo CLOUCOLOR-Beize.

 

Závěrečný nános

Po pečlivém hladkém mezibrusu (zrnitost 240-320) naneste ještě jednou olej CLOU Hartöl Plus nebo olej CLOU Hartwachs-Öl. Na podlahách není po závěrečném zaleštění PAD kotoučem potřeba provádět žádná další opracování.

Závěrečná vrstva oleje je po 2-3 dnech pochozí. Plně zatížitelná je plocha po 8-10 dnech a až do této doby nesmí přijít plocha do žádného styku s vodou. Čím více se olejované plochy v prvních dnech po dokončení šetří, tím delší je potom trvanlivost podlah. Po 12-14 dnech je možné položit koberce.

 

Ošetřování

Obnovovací přeolejování plochy se řídí podle jejího zatěžování. Dbejte pokynů návodu k ošetřování olejovaných ploch.

 

Bezpečnostní upozornění

 

 

 

Varování

 

H226 Hořlavá kapalina a páry.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.

Před použitím přečtěte návod k použití. Nevdechujte páry a aerosol. Zamezte styku s kůží, očima a oděvem. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Při požití volejte Toxikologické informační středisko (TIS) tel. 224 91 92 93 nebo 224 915 402 (nepřetržitá služba). Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Použité hadry zabezpečte proti možnému samovznícení namočením do vody a obstarejte jejich likvidaci.

 

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.

UN číslo 1263, barvy, (odaromatizovaný testovací benzín),

podle klasifikace nebezpečných chemických látek třída 3, III


Technický list výrobku a bezpečnostní údaje najdete pod tlačítkem Ke stažení.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.