Tvrdidlo do laku ACOCRYL 2 l
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Ředidla a tvrdidla
  3. Tvrdidla
  4. Tvrdidlo do laku ACOCRYL 2 l

Tvrdidlo do laku ACOCRYL 2 l

ACOCRYL- Härter 2,0 tvrdidlo

Tvrdidlo do laku ACO®CRYL. Poměr míchání lakové směsi:10:1 ACO®CRYL je rychleschnoucí a dobře brousitelný dvousložkový polyuretan-akrylátový lak od... celý popis
Dostupnost
Skladem
Běžná cena
1 059 Kč
927 Kč
766 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:01869.00000a
Kompletní specifikace

Tvrdidlo do laku ACO®CRYL. Poměr míchání lakové směsi:10:1

ACO®CRYL je rychleschnoucí a dobře brousitelný dvousložkový polyuretan-akrylátový lak odolný peroxidu vodíku, chemickým a mechanickým vlivům, odolný dennímu světlu, tvrdý a houževnatě elastický.

 

Používá se k lakování silně zatěžovaného nábytku a souvisejících dílců ze dřeva nebo dřevěných materiálů.Lze použít také k lakování ploch bělených peroxidem vodíku nebo bělidlem CLOU Bleichmittel Nr.2472. Nedochází k žádnému zabarvení vlivem bělidla.

Nanáší se nádobkovou pistolí s tryskou o průměru 1,5 - 1,8 mm při tlaku vzduchu 2,5 - 3,5 bar nebo zařízením airmix.

 

Poměr míchání lakové směsi:10:1 s tvrdidlem ACO®CRYL-Härter, namíchaná laková směs je zpracovatelná 3 dny.  K ředění se používá ředidlo DD-Verdünnung 29. Lakovou směs vytvoříte tak, že do odměřeného množství laku vmícháte přesně odměřené množství tvrdidla, roztok dobře promíchejte. Potom přidejte ředidlo a znovu promíchejte.

 

Schnutí laku při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50% je poměrně rychlé. Na prach15 minut, k dalšímu přelakování 2 hodiny a ke stohování 2 dny.

 

Technický list získáte pod tlačítkem Ke stažení.

 

Bezpečnostní upozornění

 

 

 

 

 

Nebezpečí

 

Obsahuje isopropyl acetate / Aliphatic polyisocyanates
• Údaje o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H319-EUH066 Způsobuje vážné podráždění očí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo  popraskání kůže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
• Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P378 K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

Tápete? Zavolejte.

377 441 961 pevná linka

776 052 085 mobil

CLOU Bohemia s.r.o.

IČ: 25209051
Radyňská 16, 326 00, Plzeň
info@clou.cz

2019 CLOU Bohemia s.r.o.
 
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.