Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » DD-Laky - Dvousložkové laky » Tvrdidlo pro DD-Treppensiegel 2,5 kg


        

Tvrdidlo pro DD-Treppensiegel 2,5 kg

DD-Härter TS tvrdidlo 2.5 kg

doprava zdarma

skladem

 

Číslo produktu: 00369.00000a
běžná cena 2 682 Kč
naše cena bez DPH: 1 687 Kč
naše cena s DPH (21 %):
2 041 Kč

do košíku:
  ks  

Varianty tohoto výrobku

Obrázek:
Číslo produktu / Název zboží:
Skladem:
Cena:
Tvrdidlo pro DD-Treppensiegel 4,5 kg
00369.00000b
Tvrdidlo pro DD-Treppensiegel 4,5 kg
skladem
naše cena 3 569 Kč

Tvrdidlo do laku DD-Treppensiegel, poměr míchání 1:1.

DD-Treppensiegel je rychleschnoucí dvousložkový polyuretanový lak, bohatý na sušinu, odaromatizovaný.

Povrch lakovaný lakem DD-Treppensiegel je vysoce zatížitelný, tvrdý, výborně elastický, odolný oděru, neobsahuje formaldehyd ani chlór a snadno se udržuje. Lak se používá pro vytvrzení povrchu parket, dřevěných podlah, schodišť a podobných silně zatěžovaných dřevěných ploch ve vnitřním prostředí, např. kuchyňský a koupelnový nábytek, pracovní desky, desky stolů, mobiliář  restaurací a škol.

K dispozici je lak v provedení hedvábně lesklém a hedvábně matném, velikosti balení jak tvrdidla tak laku jsou 2,5 kg a 4,5 kg.

 

 

Laková směs se míchá v poměru 1:1 s tvrdidlem DD-Härter TS a nanáší se stříkáním nádobkovou pistolí nebo zařízením airmix. Laková směs je zpracovatelná 5 hodin po namíchání, to je tzv. hrncová doba lakové směsi. Vhodné ředidlo je DD-Verdünnung TS.

 

Lak zasychá rychle: na prach za 30 minut, další přelakování je možné po 5 hodinách, stohovat dílce je možné po 2 dnech a plně zatěžovat lakovanou plochu je možné po 14 dnech.

 

Technický list výrobku nejdete pod tlačítkem Ke stažení.

 

Bezpečnostní upozornění

 

 

 

 

 

Nebezpečí

 

Obsahuje toluene diisocyanate, oligomeric reaction product with 2,2- oxydiethanol and propyllidenetrimethanol

butyl-acetát / m-tolylidene diisocyanate

Údaje o nebezpečnosti

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H319-EUH066 Způsobuje vážné podráždění očí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.