Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » CLOUCRYL - bezbarvé laky » Bezbarvý lak CLOUCRYL supermatný 5 l


        

Bezbarvý lak CLOUCRYL supermatný 5 l

CLOUCRYL 2012 supermatt, lak supermatný 5,0

doprava zdarma

skladem

 

Číslo produktu: 00290.00005a
běžná cena 2 998 Kč
naše cena bez DPH: 2 102 Kč
naše cena s DPH (21 %):
2 544 Kč

do košíku:
  ks  

Bezbarvý dvousložkový lak CLOUCRYL s vynikající transparencí, odolným, zatížitelným a vytrvalým sytě matným efektem. Laková směs s tvrdidlem 10:1 zpracovatelná 2 dny.

Technický list najdete pod tlačítkem Ke stažení.

 

Bezpečnostní upozornění

 

 

 

 

 

Nebezpečí

 

Obsahuje butyl-acetát / isopropyl acetate / acetone / Hydrocarbons, C9-C10, alkanes, isoalkanes, ccyclics, <2% aromatics

Údaje o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319-EUH066 Způsobuje vážné podráždění očí. Opakovaná expozice může

způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.